EFPE.cz

European Weights Basic

European Weights Basic

European Weights Basic


European Weights® Basic - Imagine your muscle

European Weights představuje zcela ojedinělý, originální a převratný koncept komerčního cvičení ve skupině, který zatím není v žádné, byť jen v podobné formě, nabízen v žádném studiu či jiném sportovním zařízení v celé ČR. Díky těmto komerčním lekcím může studio nabídnout svým klientům opravdu efektivní silový trénink ve skupině. A silovým tréninkem nemyslíme různé formy bodyformingu, bodystylingu a jiných podobných lekcí, které se honosí slovem posilování, ale o posilování se vlastně nikdy nejedná, jde spíše jen o procvičení svalových skupin. Každý člověk, který se někdy zabýval silovým nebo posilovacím tréninkem, si je dobře vědom toho, že chce-li, aby došlo k nárůstu svalové síly, zhuštění svalových vláken a definici svalů, je naprosto nutné každý sval nebo svalovou skupinu tréninkem přetížit až do pocitu únavy. Adaptací na tento druh tréninku je potom skutečný nárůst svalové síly, změna obsahu a stavby svaloviny a nárůst svalové vytrvalosti.

 

European Weights lekce plnohodnotně nahrazují silový trénink v posilovně. Cvičení ve skupině s hudbou navíc motivuje účastníky k překonávání svých vlastních hranic, což je základním předpokladem ke zlepšování kondice. Po obdržení licence basic je instruktor kvalifikován k vedení lekcí, které nahrazují klasický split-trénink v posilovně. Ve třech lekcích v týdnu se procvičí celé tělo a je jen na samotných klientech, zda nahradí svůj trénink v posilovně lekcí ve skupině. Propracovaný koncept lekcí a profesionální přístup instruktorů si klade za cíl nejen odcvičit lekci pod vedením instruktora, ale také u klientů zlepšit vnímání vlastního těla a uvědomování si správného provedení i případných chyb. Touto cestou jsou klienti nenásilnou formou vedeni ke zdokonalování techniky cvičení, lepší efektivitě cvičení, vyloučení rizika zranění a to nejen v samotné lekci, ale i při vlastním tréninku v posilovně na strojích a s volnými váhami.

 

European Weights (EUW) cvičíme navíc s patentovanými dřevěnými činkami, které pomáhají dotvořit celý komplex toho, co EUW nabízí, tedy přirozený, zdravotně nezávadný a zcela ojedinělý silový trénink ve skupině. Kromě končetinových svalů se při každé lekci procvičují také vzpřimovače páteře, svalstvo okolo pletence ramenního, úchopové svaly a svalstvo břišní, tedy oblasti, které jsou v posilovně často zanedbávány. Instruktor, který úspěšně složil zkoušku EUW může ve studiu vést takzvané inhouse školení, týkající se výběru a techniky posilovacích cviků s volnými činkami a na strojích. Pokud se studio rozhodne pro tuto nabídku, zkvalitní tím celý tým trenérů a zvedne jejich úroveň. Po tříměsíčním školení týmu, ale i jiných zájemců, které vede EUW instruktor, se mohou účastníci inhouse školení přihlásit ke zkoušce European surface adviser. Touto nabídkou EFPE může studio docílit zlepšení kvality veškerého personálu a zvýšení prestiže v očích svých klientů.

Zpět

Události