EFPE.cz

European Spin Gym

European Spin Gym

European Spin Gym


European Spin Gym® Basic - Save your healthiness

Existuje mnoho nabídek kurzů, které usilují o to, aby účastníky zbavily bolesti zad, napravily degenerativní změny pohybového aparátu a působily preventivně. My jsme tyto kurzy prozkoumali a došli k názoru, že příliš neodpovídají našim požadavkům a představám.

 

Proto jsme navrhli něco zcela nového! European Spin Gym (ESG) byl vyvinut, aby předcházel, případně působil proti stále častěji se vyskytujícím civilizačním chorobám, jako jsou vyhřeznutí meziobratlových plotének, neurčité bolesti zad, osteoporóza nebo degenerativní svalové selhání. A ono to funguje!

ESG napravuje již vzniklé škody, které se většinou projevují ve formě pohybových omezení a umožňuje získat zpátky ztracenou kvalitu života.

 

Předcházet degenerativním onemocněním pohybového aparátu (tedy působit preventivně) znamená začít se již od okamžiku, kdy se poškození objeví, starat o to, abychom tělo udrželi v kondici, schopné fungovat a udrželi svalstvo trupu a kolem páteře pevné a zdravé.

 

European Spin Gym podporuje toto úsilí účastníků, u nichž se již vyskytly problémy, které chtějí omezit, stejně jako nabízí adekvátní možnost jak předcházet degenerativním onemocněním pohybového aparátu.

 

Cvičení European Spin Gym slouží především k posílení a stabilizaci trupu, nicméně také zlepší funkční pohyblivost páteře, oblasti ramen a pánve.

 

Díky konceptu European Spin Gym se posiluje svalstvo zad i břicha, a tím se působí proti svalovým disbalancím této oblasti trupu.

 

Ve fitness se v okruhu kurzů, jež se zabývají páteří, obvykle rozlišují dva rozdílné směry, které se obvykle označují jako „zádová škola“ a „páteřní gymnastika“ Neliší se jen stavbou hodiny, ale i tím, že zohledňují jiné požadavky.

 

European Spin Gym spojuje oba tyto proudy do jednoho obsáhlého konceptu a překračuje přitom profesionalitou obvyklé lekce zaměřené na procvičení páteře či zad.

 

ESG je zároveň vysoce účinný trénink celé svalové soustavy pánve, zad, šíje a oblasti ramen a zohledňuje přitom medicínské zásady cvičení zad.

 

To znamená, že návštěvníci European Spin Gym lekcí se naučí pohybovat během probíhající hodiny opatrně s ohledem na svou páteř, stabilizují odpovídající části svého v této oblasti oslabeného těla a naučí se tuto část těla vědomě vnímat tak, aby se díky pravidelným návštěvám European Spin Gym lekcí už nikdy nedostali do situace, kdy si v běžném životě přivodí úraz páteře.

 

 

Termín školení: zima 2016

 

Zpět

Události