EFPE.cz

European Power Stretch

European Power Stretch

European Power Stretch


European Power Stretch® - To be flexible

European Power Stretch®- zkráceně EPS®- je nejnovější nabídkou fitness kurzu EFPE! Účastníkům, kteří hledají kompenzaci ke svým pravidelným fitness aktivitám, nabízí EPS vyrovnání jejich tréninku. Power Strech vylepšuje rozsáhlá pohybová omezení, pozitivně ovlivňuje zatuhlé klouby a zkrácené svaly.

 

Aktivovat kloubní mazivo v zatuhlých kloubech a přivést svaly i kosterní vazivo do dobrého stavu, to je rehabilitační působení tohoto fitness systému. Protože EPS® využívá biomechanická a biochemická pravidla související s touto oblastí, jde o velmi účinný strečinkový program orientovaný na praxi, který je vhodný pro každého člověka.

 

European Power Stretch® je, jak už bylo zmíněno, dynamický silový strečinkový program pro klienty ve sportovních studiích a spolcích, kteří kladou důraz na dobrou pohyblivost.

Díky dynamicky protažené svalové soustavě se dá předcházet poraněním, která mohou často vznikat při klopýtnutí, vyrovnávání špatného pohybu nebo účastí na neobvyklém sportu, indoorovém nebo outdoorovém.

 

Toto je jeden z důvodů, proč se pro EFPE vyvinutý European Power Stretch® skládá primárně z dynamických protahovacích prvků a až sekundárně obsahuje také statická protahovací cvičení. Udržet si zdravý a flexibilní pohybový aparát v každodenním životě je důležitým předpokladem pro zdravou kosterní soustavu.

 

Během lekce trvající šedesát minut, se účastník během zahřívací fáze zahřeje na potřebnou teplotu, pozvolna se začíná potit a protahuje všechny partie svalové soustavy i nejdůležitější šlachy celého kosterního systému během různých cyklů při hudbě, jejíž rychlost se pohybuje kolem 165 beatů za minutu. Díky rytmickému, stále se opakujícímu průběhu cvičení se časem tímto způsobem znovu obnovuje pohyblivost zatuhlých svalů i kloubů a svaly se posilují a protahují.

 

Během čtyř výukových dní, rozdělených do dvou víkendů, se budoucí instruktor European Power Stretch® Basic naučí vést své klienty lekcí .

Zpět

Události