EFPE.cz

ETB Master

ETB Master

ETB Master


ETB® Master - Live your live

Tímto posledním krokem ve vzdělání instruktora ETB se uzavírá oficiální kruh vzdělání EFPE v této
oblasti. Každý účastník kurzu Master musí předtím úspěšně uzavřít kurzy ETB Basic a Advanced a vyučovat.Vzdělání Master instruktora ETB je velmi náročné a vyžaduje skutečné nasazení. Také během této části profesního života, který začal pravidelným ETB Basic vzděláváním, účastník získá další znalosti.

 

Coby instruktor, který již absolvoval všechny tři stupně kurzů, ví Master instruktor velmi dobře, co může od účastníků ve výuce očekávat a co nikoli - nezávisle na tom, zda jsou v jeho studiu současně nově příchozí či pokročilí cvičenci. Master - instruktor se svou skupinou pracuje kreativně a svobodně. Je rovněž schopen vést své svěřence k hlubokému pochopení jejich těla, pohybových možností a individuality ve sportu. Coby mistr svého oboru ovládá všechny základní pohyby ETB stejně jako z nich vzniklé kombinace.

 

Také méně přístupným zákazníkům ve volnočasových kurzech dokáže zprostředkovat radost z pohybu, úderů a kopů. Všichni Master instruktoři EFPE obdrží licenci pro používání ETB - Master loga. Krom toho obdrží pouze Master instruktoři právo pořádat takzvané „European Specials“ pro až 99 účastníků, aby mohli účinně prezentovat ETB v jednotlivých regionech.

 

Tento kurz trvá 12 dní během šesti víkendů, rozdělených do roku toho nejintenzivnějšího tréninku. Během kurzu se vzdělávaný instruktor zabývá znovu zcela novými prvky, technikami a samozřejmě také třetí částí výukové metodiky. Kurz je zakončen třídenní závěrečnou zkouškou, certifikátem a oprávněním k účasti na stříbrném, zlatém a platinovém Master kurzu, který Master instruktora konečně dovede k tomu, aby kromě naučených technik a kombinací mohl ve svém regionu nabízet i Creator workshopy, „Specials“ a dosud nikde jinde nabízené tréninkové možnosti.

 

Tento závěrečný kurz EFPE instruktora probíhá vždy přímo prostřednictvím zakladatelů EFPE kvality. To znamená, že v rámci EFPE se stále dbá na zachování absolutně nejvyšší profesionality a my jako garanti kvality našeho vzdělávacího institutu o toto vlastnoručně pečujeme.

 


Důležité upozornění pro instruktory!

 

Pouze Master instruktorům ETB je umožněno pořádání takzvaných „Specials“, které mohou být až pro 99 účastníků. Rovněž pouze Master instruktoři mají právo používat Masterlogo Truewear GmbH a EFPE - k tomu rovněž patří možnost poskytovat vzdělávaným instruktorům - tedy Basic a Advanced instruktorům - technická upozornění, navrhovat vylepšení a opravy a rovněž se účastnit Creator workshopů, či je samostatně pořádat.

 

Samozřejmě, že i Basic- a Advanced instruktoři mohou pořádat „Specials“, nicméně musí v takovém případě požádat Master instruktora, aby se akce účastnil, neboť „ETB-Specials“ musí být vždy inzerovány výhradně pod Master logem ETB.

Zpět

Události