EFPE.cz

ETB Creator

ETB Creator

ETB Creator


ETB® Creator - Free your mind

Staňte se coby Creator součástí nejfantastičtějšího hnutí ve fitness posledního desetiletí!
Slovo Creator pochází z americké angličtiny a znamená tvůrce, stvořitel a volněji přeloženo vynálezce. Stručně řečeno jde o to, že každý účastník je po návštěvě jednoho z Creator worshopů schopen vytvořit sám a svobodně svůj vlastní trénink.


Tohoto programu se může účastnit každý, kdo neabsolvoval Basic- nebo Advanced kurz. Creator workshopy jsou naší nabídkou pro laiky, kteří se nezříkají možnosti dozvědět se více o svém sportu a jsou připraveni určovat si sami svůj tréninkový plán.

 

Podle čeho se pozná Creator na skupinové lekci? Podle stupně vzdělání, respektive navštíveném workshopu podle tmavě červených bandáží s originálním logem Truewear GmbH, trička s originálním Creator logem a podle kalhot s Creator filosofií „free your mind“.

 

Během kurzu Creator I - takzvaného rytmus workshopu - se účastníkům ukazuje, jak je možné během hodiny vedené ETB instruktorem trénovat volně a samostatně.

 

Creator II naproti tomu vede účastníky k tomu, aby sami přesně věděli, jakého tréninkového účinku dosáhnou určitým cvičením, zatímco Creator III učí účastníky sledovat chyby ve svých pohybech.

 

Nabízí se ovšem otázka, k čemu je užitečné umět si vytvořit během hodiny vedené instruktorem volně a kreativně - jako Creator- vlastní tréninkový program?

 

Odpověď je docela jednoduchá. Každý člověk má naprosto individuální kondici, zcela jiné oblíbené tréninkové prvky a především každé tělo reaguje zcela odlišně na cvičení nabízená během vedené lekce. Kromě toho každý instruktor upřednostňuje určité prvky, a tak se trénink může postupně velmi snadno stát jednostranným.

 

Co tedy mám jako účastník z toho, že můj instruktor dnes nabízí posilování ramen, nohou, uppercuts nebo kondiční trénink, zatímco já bych radši trénoval bedra, prsa nebo břicho?

 

Mám z lekce občas míň, než bych chtěl, protože pro svou aktuální potřebu trénuju zvlášť. Creator si v takové dny může sám vybrat vlastní cvičení, přizpůsobí si rytmus a počet provádění prvků a tímto způsobem trénuje nejefektivněji a nikdy se mu nestane, že by se mu lekce nelíbila! Nezávisle na tom, jak je jeho instruktor vzdělaný, nebo co upřednostňuje - Creator je osvobozen, pokud si to přeje. Trénuje samostatně tak, jak to cítí, neboť ví, že může dokázat víc, než den předtím. Creator - free your mind!

 


Důležité informace o pravidlech!

 

Pouze laici se mohou stát Creatorem! Výjimku představují ETB Master instruktoři. Ti mohou po úspěšném absolvování kurzu Master navštěvovat také Creator workshopy, které trvají zpravidla 3 až 5 hodin a stojí 58 euro. Tato cena zahrnuje podle navštíveného worshopu bandáže, tričko nebo kalhoty.

 

Pokud chce Creator během studiové lekce používat vlastní kreace a určovat si tréninkovou dávku, je povinen nosit své Creator bandáže a/nebo tričko/kalhoty, aby každý instruktor viděl, že se jeho lekce účastní vyškolený Creator. Pokud Creator zapomene například své bandáže, musí se, tejně jako kterýkoli jiný účastník, striktně řídit pokyny instruktora. Účastníci, kteří se stali Creatory, smějí vytvářet variace pouze z pohybových technik prováděných ve stoje! To znamená, že všechna silová cvičení, tedy cvičení s činkami, kliky, cvičení na břicho a nohy na zemi atd., jsou z možnosti kreativního provádění vyloučena!

 

Každý ETB instruktor EFPE je povinen tato pravidla zavést, jakmile se na jeho lekci objeví první Creator. A aby se zamezilo chaosu v hodině, který by mohl být přítomností Creatora způsoben, je velmi důležité, aby instruktor na začátku lekce upozornil na to, že je přítomen jeden nebo více Creatorů, kteří mohou na základě svého vyškolení trénovat samostatněji.

 

Pro jistotu vedeme v EFPE listinu Creatorů, v níž jsou všichni Creatoři jmenovitě uvedeni, aby mohlo být bez pochyb potvrzeno, že daný účastník je skutečně Creatorem. Tento seznam je na požádání vydán v kanceláři EFPE a je také umístěn na stránkách www.efpe-net.ch a www.etbnet.de.

 

* V zásadě stojí Creatorworkshopy I a II každý 58 euro a trvají přibližně 3 hodiny.

Creatorworkshop III stojí 76 euro a trvá zhruba 4 až 5 hodin. Bandáže, trička a kalhoty obdrží vyučující instruktoři od Truewear GmbH a zpravidla jsou zdarma předávána účastníkům kurzu. Toto ovšem závisí na uvážení Master instruktora a na počtu účastníků kurzu.

Zpět

Události