EFPE.cz

ETB Basic

ETB Basic

ETB Basic


ETB® Basic - Get the first place by your own

S ETB ve studiu bude rychle pryč doba, kdy byly v závislosti na sezóně prázdné sály. Tento výukový
koncept EFPE je profesionálně koncipovaným tréninkem cvičenců, kteří by se rádi v co nejkratším čase dostali do formy. Pod heslem „get fit, lose weight, have fun, be strong“ jsou mnozí účastníci již od návštěvy první zkušební hodiny fascinováni tímto fitness systémem.

 

Během prvního kurzu získají vzdělávaní instruktoři všechny informace a schopnosti, které potřebují k tomu, aby mohli vést lekci přinášející klientům zábavu, požadovaný tréninkový úspěch, pomoc při snižování váhy a vylučující riziko zranění.

 

Co pro klienty vypadá jako hra - jisté zacházení s hudbou, stavba hodiny, její vyrovnaná kvalita, motivace účastníků, vysvětlování a předvádění správného provedení prvků - není vůbec samozřejmostí, ale prací správně vyškoleného instruktora.

 

Pouze profesionálně vyškolení instruktoři mohou podle našeho mínění vést hodinu tak, jako by její průběh jednoduše sypali z rukávu. Ale právě toto umění je výkonem, který je nutný k tomu, aby instruktoři dosahovali vysoké kvality svých kurzů. A právě tato kvalita je tím, co klienti vidí, obdivují a především o tom dál vyprávějí. Tak se může profesionální trénink stát kvalitní nabídkou ETB kurzu a vést k dlouhodobému nadšení účastníků. Během pouze sedmidenního kurzu se naprostý nováček naučí vše, co je nutné, aby byl kompetentní a odborně fundovaný k vedení úspěšných studiových lekcí.

 

V rámci EFPE je každý instruktorský kurz spojen s ideou profesního vzdělávání. Proto je již během Basic-kurzu ETB instruktora věnována pozornost aspektům prvků z bojových sportů. Coby nastávající instruktoři získáte základní povědomí o věcech, z nichž se ETB vlastně skládá. Jsou to základní prvky: techniky úderů a techniky kopů. Kromě toho se vzdělávaný instruktor naučí základy výuky ve sportovních centrech, jako je například integrace nově příchozích do výuky, jistota ve vedení klientů během nabízených lekcí, anatomie lidského těla, stejně jako dovednosti, jejichž znalost může být později prakticky smysluplně využita u jednotlivých návštěvníků lekce.

 


Důležité upozornění pro vlastníky studií!

 

Prosím, dávejte pozor na následující skutečnost: ETB je od 6./7. listopadu 1999 zaváděno na evropský trh Doro Müllerovou a Frankem Magnusem a od té doby prokazatelně nevedlo ani k jednomu poranění klienta. To má následující důvod: V rámci EFPE vyučují pouze vyškolení referenti firmy RPA. Navíc EFPE nepředstavuje trendy, nýbrž dlouhodobý koncept. Skupinová cvičení s prvky bojových sportů mohou být vyučována pouze velmi dobře vyškolenými instruktory. Informujte se přesně na to kde, kdy, jak a kým byl instruktor vyškolen. Nechte si od něj ukázat certifikát a případně zavolejte na vzdělávací institut, abyste získali informace o vzdělání a jeho kvalitě.

 

Rádi Vás při této příležitosti podpoříme informacemi, odkazy, radami, stejně jako ukázkou naší práce, protože nám záleží na tom, aby se naše více než desetileté vysoce kvalitní vzdělávání stalo standardem v oboru.
Pro každého majitele studia bude v budoucnu enormně důležité zaměstnávat instruktory usilující o profesionální samozřejmost, která spočívá v tom, že instruktor chápe vzdělání jako ponaučení a studiové lekce jako povolání. EFPE vzděláním tato cesta začíná.

 

Absolventi kurzu EFPE jsou od začátku profesionály při své činnosti během sportovních a volnočasových aktivit nebo ve spolcích. Hned po ukončení kterékoli části školení začíná takový instruktor pracovat na nadprůměrné úrovni. Za to ručíme svým jménem.

 

Pokud máte otázky, pošlete nám e-mail na adresu www.efpe-net.ch nebo se informujte na stránkách www.etbnet.de.

 

 

Termín školení: rok 2018

 

Zkoušky:

 

Cena: 12.500,-

 

Online přihláška

Zpět

Události