EFPE.cz

ETB Advanced

ETB Advanced

ETB Advanced


ETB® Advanced - Lose your fear

V rámci vzdělávacího kurzu Advanced si budoucí Advanced instruktoři prohloubí znalosti, naučí se
další fitness cvičení, kombinace úderů a kopů, stejně jako techniky profesionálního vyučování během vedení kurzů. Naučí se zároveň vést pedagogicky účinně lekce nabízené v jejich fitness centrech, aby mohli se svými klienty pracovat rozumně, profesionálně a motivačně.

 

S pokrokem k Advanced instruktorovi se také jednotlivé hodiny stanou pro cvičence znatelně zajímavější, více motivující a přinášející nové zážitky.

 

ETB Advanced vede k většímu uvědomění těla, cílenému cvičení zad a lepšímu pocitu vyrovnanosti. Během Advanced kurzu každý účastník enormně zmnohonásobí své znalosti v zacházení s návštěvníky svých lekcí a díky tomu dosáhne ještě lepší odbornosti své nabídky.

 

Již po úspěšně zakončeném ETB - Basic - kurzu korigují ETB instruktoři špatné držení těla nebo pohyby svých klientů, aby tak předcházeli zraněním dřív, než vzniknou. ETB Advanced instruktoři si ve všech oblastech prohloubí znalosti díky profesionální didaktice, výsledkem čehož je jejich praktická, nikoli pouze teoretická schopnost zprostit trénink jakéhokoli rizika.

 

Díky tomu je zaručeno, že žádný z klientů nebude vystaven zvýšenému riziku zranění, ale bude motivován, aby dále prohluboval svůj trénink. EFPE instruktoři nezískávají ve svém Advanced kurzu pouze nové pohybové prvky a kombinace, ale pokročí ve své výukové metodice Intro- a ETB-lekcí. Tento kurz je zakončen třídenní zkouškou, poté účastník obdrží Advanced certifikát a modré Advanced bandáže.

 

ETB Advanced není pouhým rozšířením stupně Basic, ale pokrokem v profesním životě instruktora.

 


Důležité upozornění pro vlastníky studií!

 

V rámci zkoušek na ETB Advanced instruktora není povoleno zkoušenému instruktorovi udělat více než tři chyby v jeho Basic technice. Pokud je aktuální počet chyb v technice větší než tři, není zkouška úspěšně složena. To má následující jednoduché důvody: prvky bojových sportů jsou na základě současné četné nabídky přejímány mnoha lidmi a téměř každý sportovec zabývající se bojovými sporty věří, že systém EFPE se také dá snadno kopírovat. Od doby, kdy jsme v roce 1999 v Evropě zavedli skupinové lekce s obrannými technikami, mnoho lidí nabízí napodobeniny naší práce, většinou spíš špatné než dobré. Proto je pro nás naléhavě důležité odlišit se kvalitativně od těchto plagiátů. Techniky bojových sportů byly na rozdíl od původních fitness technik vyvinuty k tomu, aby byla koncentrovaná energie úderů a kopů přenesena na protivníka. Oproti tomu pohyby ve vzduchu - jako jsou ty během studiové lekce - se svým provedením liší, protože koncentrovaná energie by měla být využita k tréninku svalové soustavy, aniž by následkem bylo zranění. Z tohoto důvodu jsou všechny EFPE kurzy a instruktorské zkoušky podrobeny tak přísným pravidlům. Každé špatné provedení techniky je pro cvičence škodlivým zatížením pohybového aparátu. Pokud chcete být dlouhodobě úspěšní, s dobrou návštěvností kurzů, s profesionální pověstí a věrnými zákazníky, musíte vzít v potaz i tyto faktory. Úspěch není náhoda, ale výsledek dobře vzdělaných spolupracovníků ve studiu.

 

 

Termín školení: 2017

 

Zkoušky:

 

Online přihláška

Zpět

Události